Bryter ni mot Miljöbalken Örebro Kommun ?

Bryter ni mot Miljöbalken Örebro Kommun ?

Varbergaskogen, en fantastisk liten skog med växtliv och djurliv som ständigt fått mitt hjärta att skutta av glädje, skogen ligger relativt centralt och är helt makalös för alla oss som bor intill den.

För alla som inte har bil och kan ta sig till en större skog hur som helst och för barn som aldrig har en chans att komma ut i skog och natur är det en fantastisk plats där de har en chans att upptäcka blåbär, hallon, rådjur och hackspett.

Men nu under denna tidiga höst har jag sett hur det suttit anslag uppe i skogen som informerar om röjning, men det som nu sker är avverkning.

Skogen kommer inte längre vara en skog. Rådjuren, rävarna, hararna de kan vi nog glömma att få se igen, att få lufsa runt och plocka bär och svamp utan att bli sedd är ett minne blott. Örebros grönstruktur • Varbergaskogen har mycket höga värden och framförallt sociala värden. • Karaktären av: Stora skogen – Oändlighetskänsla, varierad terräng, leder. Ja, ekosystemtjänster som den biologiska mångfalden och de hotade arterna de kan vi väl glömma också.

Jag har läst er plan från 2008 där ni skriver om parkartad övergång mellan skog och bebyggelse, slyröjning javisst men det ni skrivit på Varbergaskogens webbplats invänder jag med det bestämdaste emot :

Ny lekmiljö inne i skogen.

  • Ny naturlekplats vid förskolorna.
  • Ny plats för lek och spontanidrott.
  • Öppna upp skogen runt militärförråden och utveckla platsen för olika aktiviteter.
  • Sagoslinga.
  • Skogsbrynet mellan skog och park ska röjas och öppnas upp för att skapa en mer flytande övergång mellan park och skog.

Ny lekmiljö inne i skogen ? Vem har kommit på något så dumt ?

Personen ifråga har kanske aldrig haft barn, det skulle kunna förklara ett och annat eftersom det finns inget bättre än ren skog för barn att leka i, skog där lek utvecklas från barnen själva och inte rån hur vuxna tror att barn vill eller behöver ha för att leka.  Ett tips prata med en pedagog så slipper ni kasta pengarna i sjön som ni gjorde när ni satte upp frisbeegolfbanan mellan Varberga parken och skogen.

Jag läser vidare på webbplatsen ”Planering av åtgärderna görs tillsammans med bland andra förskolor i Varberga, Hagaskolan, fritidsgårdarna och familjecentralen.” .. och undrar – glömde ni bort att fråga oss boende som är i skogen var och varannan dag ? Vi boende är tusentals runt skogen.

Fakta direkt plockat från Örebro kommuns info om Varbergaskogen som finns att läsa på nätet.

Publicerat av

Håkan Eriksson

Grundare och ansvarig utgivare på webbtidningen Örebro Tribune - Utryckning.se. Telefon: 073 1416282

Lämna ett svar